800 040 800

Obsah posteru

Forma by neměla zastínit obsah. Obě složky by měly být v rovnováze.

Nadpis
Krátký název (max. 1 - 2 řádky) 

Autoři
Jména autorů – hlavní autor se uvádí jako první, pokud je autorství rovnocenné, pak podle abecedy. Pokud je některý z autorů z jiné instituce, tak se označí hvězdičkou nebo písmenem (horní index).

Instituce
Název, pracoviště. Pokud je více institucí označí se shodně s označením autora, který instituci zastupuje.

Materiál a metody
Použité chemikálie, přístrojové vybavení přehled experimentálních pokusů. Informatici – použitý hardware a software, popis metodiky zpracování apod. 

Popis
Krátký, stručný, heslovitý, bez velkých detailů (max. 200 slov).

Výsledky
Nejrozsáhlejší část a pro zájemce nejdůležitější. Čeho jste zvoleným postupem, metodikou dosáhli, je vhodné, pokud to jde, použít obrázky, diagramy, grafy, fotografie, tabulky apod., mnohdy lépe a přitom stručně popíší výsledky (200 slov + tabulky a obrázky).

Závěr a diskuze
Souhrn užitečnosti, výjimečnost, diskutujte a srovnejte s prací jiných autorů umožňující pohled na vaše uvedené výsledky. Můžete naznačit zda a jak hodláte v práci pokračovat (max. 300 slov). 

Literatura
Seznam použité literatury. Dodržet správný postup při citování odborné literatury (ne více než 10 odkazů).

Poděkování
Děkuje se školiteli, konzultantům za vedení práce, za poskytnuté rady, spolupráci apod., dále organizaci, která vaší práci finančně podpořila, pokud byla práce financována z grantu uveďte vždy název grantu, jeho registrační číslo a organizaci, která grant poskytla a jeho (max. 40 slov).

Abstrakt
Nikdy nedávejte abstrakt na poster. Abstract patří pouze k publikacím. 

Kontakt na provozovny
Doporučujeme

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.